Topogrāfisko plānu izstrādi, komunikāciju trašu, būvasu nospraušanu, izbūvēto būvju, komunikāciju izpildmērīšanu, ģeotehnisko izpēti.

SIA "IZPĒTE" piedāvā

Topogrāfiskais plāns ir nepieciešams dažādu plānošanas un projektēšanas stadiju posmos.

Uzzini vairāk

Punktu nospraušana dabā ir darbība, kad pēc projekta izstrādātās dokumentācijas mērnieku brigāde izsprauž punktus apvidū.

Uzzini vairāk

Izpilduzmērījuma plāns ir līdzīgs topogrāfiskajam plānam, jo tajā tiek attēloti virszemes un apakšzemes objekti.

Uzzini vairāk

Ģeotehniskā izpēte ir process, kad veic grunts sastāva, pamatu atsegumu detalizētus izpētes darbus.

Uzzini vairāk

Mūsu pieredze

Mums ir pieredze lielu un sarežģītu objektu izstrādē, darbojamies visā Latvijas teritorijā.

Uzņēmumā strādājošo speciālistu darba pieredze ir šāda veida izpētes darbos:

  • Ūdenssaimniecības projektu izstrādei un būvniecības kontrolei.

  • Elektrotīklu un apgaismojuma saimniecības projektu izstrādei un būvniecības kontrolei.

  • Meža autoceļu projektiem.

  • Gāzes apgādes projektiem un būvniecības kontrolei.

  • Privātmāju un sabiedrisko ēku projektiem.

  • Valsts aizsardzības, kultūrvēsturiskiem objektiem.

Konkrēti interesējošu darbu veidus vai pieredzi var sagatavot pēc pieprasījuma.

Veicot darbus īpašu uzmanību pievēršam veicamā darba kvalitātei, izpildes ātrumam un komunikācijai ar klientu. 

Komanda ir saliedēta un maksimāli motivēta uz kvalitatīva darba veikšanu ievērojot noteiktus termiņus. Mums ir svarīgi lai veiktais darbs ir augstā līmenī, jo sniegtie pakalpojumi ir pamats jebkuram būvniecības projektam. Attiecīgi jo stabilāks pamats, jo ilgāk kalpos iecerētā būve.

SIA "IZPĒTE" partneri

Nepieciešama konsultācija?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu piedāvājumu.

Sazināties ar SIA "IZPĒTE"