Mūsu darbi

Sniedzam mērniecības un ģeoloģijas nozaru pakalpojumus, darbojamies visā Latvijas teritorijā

Spiedvada trases atrakšanas un uzmērīšanas

darbi Dobelē, 500 m gara kopējā trase

Topogrāfiskā plāna izstrāde un ģeotehniskā izpēte

kūts celtniecības projektam, ģeodēziskā uzraudzība būvniecības laikā. Laidos, Kuldīgas novads (400 m x 80 m lielas kūts celtniecība)

Ģeodēziskā kontrole un izpildmērījumu veikšana

maizes ceptuvē "Fazer", Ogrē (3 km kopējais trašu garums)

Topogrāfiskā plāna izstrāde

ģeodēziskā kontrole un izpildmērījumu veikšana Ainažu NAI sistēmai

Meža autoceļa topogrāfiskā plāna un ģeoloģiskās izpētes darbi

trases nospraušanas darbi Taurenē, Vecpiebalgas novadā

Ģeotehniskās izpētes darbi

"Sudraba muzejā", Limbažos. Ēkas plaisu veidošanās iemeslu kontatēšana.

Smilts karjera topogrāfiskā plāna izstrāde

un izraktās kubatūras aprēķinu veikšana Ādažu novadā (16 ha kopējā karjera platība)

Meža autoceļa topogrāfiskā plāna un ģeoloģiskās izpētes darbi

trases nospraušanas darbi Zaubes pagastā, Amatas novadā

Spiedvadu kanalizācijas trases nospraušana

un izpildmērījumu veikšana Ezerē, Saldus novadā (kopējais trašu garums 3,5 km)

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi

elektrokabeļu projektēšanas darbiem Spuņciemā, Babītes novadā

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi

Mārupes pilsētā, Mārupes novadā (kopējais apjoms 100 ha galveno ielu zonās)

Ģeodēziskā kontrole

pie Anglikāņu baznīcas, Vecrīga

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi

Dobeles katlumājas teritorijā

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi

Salacgrīvā, Vidzemes un Valmieras ielā

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi

Valmieras pilsētā, Rūjienas ielas kvartālā

Gāzesvada izpildmērījums Rīgā

Komplekss mērniecības un ģeoloģijas pakalpojums

Vārmē, Kuldīgas novadā

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi

Valkas pilsētā, Valkas novadā (15 ha kopējais apjoms galvenajās ielās)

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi Rūjienā

Ģeotehniskās izpētes darbi Rūjienā

3 skatrakumi telpās, 3 skatrakumi ārsienās

Topogrāfiskā plāna un ģeotehniskās izpētes darbi Nīcā

Topogrāfiskā plāna, ceļa trases nospraušanas darbi

un ģeoloģiskā izpēte Baldones novadā (ceļa trase 2 km garumā)

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi

kubatūras apjoma aprēķini un atlikušo krājumu pārskata sagatavošana Salacgrīvas novadā

Pilna cikla ģeodēzijas un izpildmērīšanas 

kompleksi pasākumi Druvā, Saldus novadā (darbu uzraudzība no maija līdz decembrim)

Zemes ierīcības projekta, zemes robežu plāna,

meža zemes transformācijas plānu, topogrāfisko plānu un ģeodēziskās kontroles pilna cikla darbi Inčukalnā, Inčukalna novadā

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi Dundagā

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi NAI teritorijā

Miltiņos, Dobeles novadā)

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi

Krāslavas novadā (kopējais apjoms 15 ha)

Kubatūras aprēķinu darbi dolomīta karjerā Ikšķiles novadā

Ūdensvadu un kanalizācijas aku pārbaudes

un kontroles mērījumu darbi Valmieras pilsētā (vairāk kā 200 pārbaudītas akas)

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi ceļa projekta

izstrādes vajadzībām Popes pagasts, Ventspils novads

Mērīšanas kompleksa pilna cikla nodrošināšana ceļa izstrādes

vajadzībām Ēdoles novadā

Zemes ierīcības projekta, robežu plānu, topogrāfisko plānu

un ceļa izbūves projekta izstrādes, dabā izspraušanas un izpildmērīšanas darbu veikšana Loka ceļā, Jaunmārupē

Ģeotehniskās izpētes darbi

ceļa būves projekta izstrādes vajadzībām Užavā, Venspils novadā

Topogrāfiskā plāna izstrāde un ceļa izspraušana dabā

pēc projekta Zlēku pagastā, Ventspils novadā

Topogrāfiskā plāna un ģeodēziskās kontroles darbi

Ādažos, Ādažu novadā

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi

Matkules ciematā, Kandavas novadā

Topogrāfiskā plāna izstrādes darbi

Mazsalacā, Mazsalacas novadā

Kolonnu vertikalitātes pārbaudes darbi

Galerija Rīga visos stāvos

Nepieciešama konsultācija?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu piedāvājumu.

Sazināties ar SIA "IZPĒTE"