top of page
bgImage

Topogrāfisko plānu izstrādi, komunikāciju trašu, būvasu nospraušanu, izbūvēto būvju, komunikāciju izpildmērīšanu, ģeotehnisko izpēti.

pakalpojumi

 piedāvā

Topogrāfisko plānu izstrāde.png

Topogrāfiskais plāns ir nepieciešams dažādu plānošanas un projektēšanas stadiju posmos.

Komunikāciju trašu, būvasu nospraušana

Punktu nospraušana dabā ir darbība, kad pēc projekta izstrādātās dokumentācijas mērnieku brigāde izsprauž punktus apvidū.

Izbūvēto būvju, komunikāciju izpildmērīšana

Izpilduzmērījuma plāns ir līdzīgs topogrāfiskajam plānam, jo tajā tiek attēloti virszemes un apakšzemes objekti.

Ģeotehniskā izpēte

Ģeotehniskā izpēte ir process, kad veic grunts sastāva, pamatu atsegumu detalizētus izpētes darbus.

Mums ir pieredze lielu un sarežģītu objektu izstrādē, darbojamies visā Latvijas teritorijā.

Uzņēmumā strādājošo speciālistu darba pieredze ir šāda veida izpētes darbos:

Ūdenssaimniecības projektu izstrādei un būvniecības kontrolei.

Elektrotīklu un apgaismojuma saimniecības projektu izstrādei un būvniecības kontrolei.

Meža autoceļu projektiem.

Gāzes apgādes projektiem un būvniecības kontrolei.

Privātmāju un sabiedrisko ēku projektiem.

Valsts aizsardzības, kultūrvēsturiskiem objektiem.

Konkrēti interesējošu darbu veidus vai pieredzi var sagatavot pēc pieprasījuma.

Veicot darbus īpašu uzmanību pievēršam veicamā darba kvalitātei, izpildes ātrumam un komunikācijai ar klientu. 

Komanda ir saliedēta un maksimāli motivēta uz kvalitatīva darba veikšanu ievērojot noteiktus termiņus. Mums ir svarīgi lai veiktais darbs ir augstā līmenī, jo sniegtie pakalpojumi ir pamats jebkuram būvniecības projektam. Attiecīgi jo stabilāks pamats, jo ilgāk kalpos iecerētā būve.

pieredze
par-mums

SIA "IZPĒTE" partneri

NM consulting- SIA "IZPĒTE" partneris
SIA "IZPĒTE" partneris- būvsabiedrība MONUM
SIA "IZPĒTE" partneris- AGP Serviss
bgImage

Nepieciešama konsultācija?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu piedāvājumu.

partneri
bottom of page